กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
Petalite & Cryolite

Petalite & Cryolite
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

ในบทความนี้จะขอแนะนำแร่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในงานเซรามิกเพิ่มอีกสองตัว ที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ทั้งคู่ไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนักในอุตสาหกรรมเซรามิก แต่มีการใช้สำหรับบางกรณีที่ต้องการคุณสมบัติจากมันจริงๆ ลองมาทำความรู้จักกับ Petalite และ Cryolite กันครับ

Petalite มาจากภาษากรีก คือคำว่า Petalon ซึ่งแปลว่าใบไม้ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Castorite เป็นแร่ ลิเทียมเฟลด์สปาร์ (Li2OAl2O38SiO2) มีผลึกเป็นรูป Monoclinic มีสีตั้งแต่สีเทา เหลือง เหลืองอมเทา จนกระทั่งสีขาว

การเกิดแร่ Petalite นั้น ส่วนใหญ่จะเกิดในหิน Pegmatite ซึ่งมักจะเกิดร่วมกันกับ Spodumene, Lepidolite และ Tourmaline พบมากที่ประเทศสวีเดน อิตาลี ฟินแลนด์ อเมริกา ซิบบับเว บราซิล แคนาดา และญี่ปุ่น ความแข็งของแร่ Petalite เท่ากับ 6-6.5 Mohs scale มีค่า Refractive index 1.5 มีค่าความถ่วงจำเพาะของแร่เท่ากับ 2.42 มีจุดหลอมตัวที่ 1350 °C มีค่า COE 0.15x10-6 1/°C องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ Li2O 4.5% Al2O3 16.5% SiO2 78% LOI<1%

[ อ่านเพิ่มเติม PDF ไฟล์ (127 KB), MS Word ไฟล์ (76 KB) ]