กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
Dolomite

วัตถุดิบสำหรับเนื้อดินและสีเคลือบ โดโลไมท์และวอลลาสโตไนท์
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

วัตถุดิบสำหรับที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซรามิกนั้นมีทั้งใช้ในเนื้อดินและสีเคลือบ ทั้งที่ทำหน้าที่ลดจุดหลอมตัว ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของเนื้อดิน ทำหน้าที่ให้เคลือบสุกตัวและทนการขูดขีด โดยทั่วไปถ้าพูดถึงวัตถุดิบที่ทำให้เกิดการหลอมตัวเรามักจะนึกถึงเฟลดสปาร์หรือพวกแร่ที่มีอัลคาไลท์ประกอบอยู่ แต่ในความเป็นจริงยังมีวัตถุดิบอีกหลายตัวที่ช่วยในเรื่องการหลอมตัว ซึ่งฉบับนี้ขอแนะนำวัตถุดิบสองตัวที่มีทั้งความคล้ายและความต่างกันในการใช้งาน นั่นคือโดโลไมท์กับวอลลาสโตไนท์ ซึ่งทั้งคู่มีการใช้งานทั้งในสีเคลือบและในเนื้อดิน

[ อ่านเพิ่มเติม PDF ไฟล์ (740 KB), MS Word ไฟล์ (1.47 MB) ]