กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
เซรามิกจากดินในมหาสมุทร

เซรามิกจากใต้สมุทร
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการทำวัตถุมงคลให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องไปนำดินหรือมวลสารที่ใช้ทำวัตถุมงคลมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้งยอดดอยจนกระทั่งถึงใต้น้ำเพื่อให้มวลสารที่ได้ดูมีเรื่องราวให้น่าเชื่อถือในการนำมาทำเป็นวัตถุมงคล และจะทำให้วัตถุมงคลเหล่านั้นดูมีคุณค่าขึ้นอย่างมากมาย

ที่อิตาลีก็มีเรื่องราวคล้ายๆกันนี้ โดยมีการนำดินจากใต้มหาสมุทรและท้องทะเลอันมืดมิดสุดใต้บาดาล มาทำเป็นเซรามิกรูปทรงแปลกตาตามสไตล์คนอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีอารมณ์ศิลปินมาแต่กำเนิด ที่มหาวิทยาลัยโบโลญญ่า กับศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลของอิตาลี ได้ร่วมมือกันศึกษาคุณสมบัติของดินที่อยู่ใต้ท้องทะเลต่างๆ ทั้งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลบอลติค ทะเลดำ มหาสมุทรแอตแลนติค และดินในมหาสมุทรใกล้แถบขั้วโลกเหนือ โดยใช้เครื่องมือขุดเจาะเพิ่อเก็บตัวอย่างดินใต้ทะเล โดยศึกษาเป็นชั้นของความลึกต่างๆกัน เพื่อดูความแตกต่างของดินในแต่ละความลึกและในทะเลที่ต่างกัน ในทางสมุทรศาสตร์และธรณีวิทยาก็จะไปศึกษาในแง่ที่เขาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเกิดของมหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงในชั้นเปลือกโลกที่อยู่ลึกลงไปในทะเล การสะสมของดินตะกอนต่างๆ การศึกษานี้เพื่อที่จะอธิบายการเกิดมหาสมุทรเหล่านี้และบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมานับเป็นล้านๆปีของดินแดนลึกสุดขั้ว แต่ในแง่นักเซรามิกก็ได้มีการนำเอาดินในแต่ละแหล่งมาทดลองทำเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อดูสีที่แตกต่างกันไปในทะเลแต่ละแห่งทั้งสีน้ำตาลอ่อน น้ำตาลเข้ม เทา ดำ เหลือง ม่วง ขาวครีม ซึ่งหมายถึงแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินแต่ละที่นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามปริมาณออกไซด์ที่มีอยู่ในดินใต้ทะเลเหล่านั้น นอกจากนี้ในทางเซรามิกก็ยังอยากศึกษาถึงความสามารถในการขึ้นรูป ความเหนียวสำหรับการขึ้นรูปแบบปั้นอิสระ อัตราการหล่อแบบสำหรับการขึ้นรูปด้วยการหล่อ รวมทั้งค่าการหดตัวของชิ้นงานทั้งหลังอบแห้งและหลังเผา การดูดซึมน้ำที่อุณหภูมิเผาที่แตกต่างกัน

กระบวนการเตรียมดินนั้นจะเริ่มจากทีมเก็บตัวอย่างใต้ท้องทะเล โดยการใช้หัวเจาะเจาะลงไปตามความลึกในชั้นต่างๆ เมื่อนำขึ้นมาแล้วก็นำมาล้างเพื่อกำจัดความเค็มของน้ำทะเลและนำไปกรองเพื่อคัดเอาพวกเปลือกหอย เม็ดทรายขนาดใหญ่ และสิ่งสกปรกอื่นๆออกไป หลังจากนั้นจึงนำมาเตรียมเป็นเนื้อดินขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราจะขึ้นรูป จากรูปตัวอย่างชิ้นงานนั้นจะมีทั้งการปั้น การหล่อแบบ ส่วนสีที่เกิดขึ้นในชิ้นงานนั้นเป็นสีที่มาจากดินในแต่ละท้องทะเลทั้งสิ้น เช่นดินสีเหลืองจากท้องทะเลบอลติค ดินสีน้ำตาลแดงจากทะเลดำ ดินสีขาวนวลจากก้นมหาสมุทรแอตแลนติค

เมื่อนำเอาดินจากหลากหลายที่มาขึ้นรูปรวมกัน ชิ้นงานเหล่านั้นก็จะเกิดเรื่องราว ถ้าประกอบกับรูปแบบของชิ้นงานที่กลั่นมาจากความเป็นศิลปินของชาวอิตาเลี่ยนแล้ว เมื่อเฝ้ามองชิ้นงานเหล่านี้ก็แทบจะได้ยินเสียงกระซิบจากท้องทะเลทีเดียว ชิ้นงานที่ดูเหมือนธรรมดาเมื่อรู้ว่าแหล่งที่มานั้นไกลแสนไกล ลึกสุดลึก ก็พลอยทำให้ชิ้นงานนั้นดูมีคุณค่าขึ้นมาทันที

ลองเอาไอเดียนี้มาทำสิครับ ปั้นโถทรงโบราณสวยๆสักใบจากดินตะกอนใต้ทะเลสาบเชียงแสน ผสมดินจากกว๊านพะเยา กับดินยอดดอยที่มีตำนานเก่าแก่สักสองสามแห่ง หาสื่อช่วยกระพือสักสองสามฉบับ แค่นี้ก็ปั้นไม่ทันแล้ว