กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกจากความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผู้ประกอบการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตการแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตนั้นได้มีการนำเสนอผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นานาชนิดซึ่งสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่ง มหาวิทยาลัยรังสิต มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับดีไซน์รวมทั้งหมด 5 รายวิชา แต่ละรายวิชาในการออกแบบก็จะแยกสาระการเรียนรู้ที่ต่างกัน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้และทักษะได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งชุดวิชาเอกเลือก และเลือกเสรีก็เป็นฐานสำคัญที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ สุดท้ายนักศึกษาทุกคนจะเรียนรู้ถึงความถนัดของตนเองออกมาในงานศิลปนิพนธ์ และสามารถทำได้ดี จึงเป็นเหตุให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่นกลุ่ม Furniture, Packaging, Public Benefit, Souvenir, Toys และ Ceramic ซึ่งส่วนมากจะเน้นการออกแบบArtistic and Function บางโครงการก็ Contract กับสถานประกอบการ เป็นการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริง ศิลปนิพนธ์ 2 ใน 40 โครงการศิลปนิพนธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอันดับ 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยรังสิต นับว่าเป็นผลสำเร็จระดับหนึ่งของหลักสูตร และอีกหลายๆ โครงการถูกติดต่อให้นำผลงานลงเผยแพร่ในนิตยสาร บางโครงการก็มีผู้สนใจขอซื้อ หลังจากนิทรรศการแสดงจบลงภายใน 1 สัปดาห์ เราอาจจะพบเห็นงานดีไซน์ของนักศึกษาในหนังสือเกี่ยวกับไอเดีย ดีไซน์ บ้านและสวน และรายการทางโทรทัศน์เกี่ยวกับงานออกแบบหรือไม่ออกแบบก็ได้โปรดติดตามชม ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนสามารถติดต่อกลับมายัง สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ หรือเด็กๆ นักเรียนที่จบมัธยมปีที่ 6 แล้วสนใจที่จะศึกษาต่อสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปชมผลงานการเรียนการสอนได้ที่ www.rsu.ac.th และเข้าไปในคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ตลอดเวลา

ชุดภาชนะบรรจุเครื่องดื่มร้อนพร้อมอุปกรณ์การชง
โดย : นางสาว สุรางคนา เพชรโต

การออกแบบภาชนะบรรจุอุปกรณ์เครื่องดื่มร้อนพร้อมชุดชงเพื่อการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบใช้งานได้สะดวก ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามจินตนาการของผู้ใช้โดยนำหลักการของการเรียงกันของรังผึ้ง

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สปา : แมนดาราสปา โรงแรมมาริออท รีสอร์ทแอนด์สปา กรุงเทพฯ
โดย : นายธนิต เผือกโพธิ์ทอง

เป็นการออกแบบที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม คำนึงถึงพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการและผู้รับการบริการต้นทุนต่ำมีความสวยงาม ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์สบู่เหลว, แชมพู, คัทตันบัท, ตะเกียงอโรมาและกล่องกระดาษทิชชู

Mandara tea set
โดย : นางสาวพัชรินทร์ ลือคำหาญ

เป็นชุดน้ำชาที่ใช้ในการต้อนรับลูกค้าของแมนดาราสปา โรงแรมมาริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงจากดอกบัวโดยการตกแต่งสถานที่แบบ Tropical Style

Modern Style Coffee Sets
โดย : นายพศวีร์ ตั้งเพิ่มพูน

เป็นการออกแบบชุดกาแฟที่ตอบสนองผู้บริโภคที่มีรสนิยมสมัยใหม่โดยการนำเอารูปทรง Geometric มาเป็นแนวทางในการออกแบบ


เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน
โดย : นายวิชาญ ปัญญาสัย

เฟอร์นิเจอร์แต่งสวนที่ได้แรงบันดาลใจจากความงามของเส้นใยของใบไม้ที่สานกันไปมาเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนารูปทรง ผสมผสานเข้ากับวัสดุและกระบวนการทางเซรามิกที่ก่อให้เกิดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวนแบบร่วมสมัย

ชุดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารแนวแฟนตาซี
โดย : นางสาวอณิตา นฤคุปต์ชาญชัย

แนวความคิด : สำหรับแม่บ้านสมัยใหม่ที่ชอบการตกแต่งอาหารให้มีความน่ารับประทานโดยเลือกใช้ภาชนะที่มีสีสดใสและรูปทรงสนุกสนาน

ชุดอาหารและอุปกรณ์ตกแต่งบนโต๊ะอาหาร
โดย : นายคฑากรณ์ ใจจินา

Table ware สำหรับโรงแรม รายาวดีรีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงบรรยากาศบริเวณรอบๆ ของโรงแรม จึงเป็นที่มาของชุดอาหารที่รวมเอาความหมายของคำว่าContemporary กับ Tropical มานำเสนอผ่านผลงานชุดนี้

ชุดพริกไทยเกลือ : โครงการของที่ระลึกกรุงเทพมหานคร
โดย : นางสาวฌาณ์ชลีย์ เดชสิทธิ์ธาวัน

เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภท Table ware ที่สามารถนำกลับเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยมีเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อการจดจำ โดยถ่ายทอดสถานที่สำคัญผ่านชุดพริก-ไทยเกลือ จำนวน 3 ชุด เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม, ภูเขาทอง, โลหะปราสาท

หวาน เปรี้ยว หรู : เครื่องประดับจากเซรามิก
โดย : นางสาวนริศรา เพ็งศิริ

เป็นที่มาของเครื่องประดับที่ผสานวัสดุสองชนิดเข้าด้วยกันระหว่างเงินที่เป็นตัวเรือนหรือโครงสร้างกับเซรามิกที่เป็นจุดเด่นของเครื่องประดับสามารถทำให้เกิดรูปร่างรูปทรง, สีและพื้นผิวที่หลากหลายอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือความพิเศษของเซรามิกที่วัสดุอื่นมิอาจทำได้