กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
ไพโรฟิลไรท์ (Pyrophyllite)

ไพโรฟิลไรท์ (Pyrophyllite)
ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

คำว่า pyrophyllite นั้นมาจากภาษากรีก 2 คำคือคำว่า piros (หมายถึง fire) และ phyllon (หมายถึงใบไม้ leaf)โครงสร้างของแร่ Pyrophyllite

ไพโรฟิลไลท์เป็นแร่ดินที่มีโครงสร้างแบบ mica-like ประกอบด้วย 2 hexagonal layer ของ SiO2 tetrahedral กับ Al3+ octahedral มีโครงสร้างใกล้เคียงกับ talcum สูตรเคมี คือ Al2O3 4SiO2 H2O

ส่วนประกอบทางทฤษฎีประกอบด้วย 56% SiO2 33%Al2O3 11%H2O ไม่มีการแทนที่ของพวก alkali หรือ alkali earth cation

แหล่งไพโรฟิลไลท์ที่สำคัญของโลกอยู่ที่ ญี่ปุ่น รัสเซีย (แถบเทือกเขาอูราล) U.S.A บราซิล และแอฟริกาใต้ สำหรับแหล่งในเมืองไทยนั้นที่สำคัญคือจังหวัดสระบุรีและนครนายก จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง D.T.A (Differential Thermal Analysis) จะพบ peak endothermic ในช่วง 600-800 oC เนื่องจากเกิด dehydroxylation หรือการสลายตัวของน้ำในโครงสร้างผลึก ซึ่งถ้าดูจากเครื่อง T.G.A ก็จะพบว่าที่อุณหภูมินี้มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักอย่างเห็นได้ชัด ไพโรฟิลไลท์เป็นแร่ที่มีความทนไฟสูง ตกผลึกให้ mullite และ SiO2 ที่อุณหภูมิ 1200 °C และมีจุดหลอมตัวที่ 1630 °C


DTA curve ของไพโรฟิลไลท์


การใช้งานในอุตสาหกรรมเซรามิกส์

  • ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบี้องเซรามิกส์ ทั้งในกระเบี้องปูพื้นและบุผนัง สำหรับทำเนื้อ body เนื่องจากเป็นแหล่งที่ให้ SiO2 และ Al2O3 ที่มีราคาถูกกว่า kaolin หรือ ball clay
  • สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ ใช้สำหรับเป็นแหล่งให้ SiO2 สำหรับ Silica brick และพวก crucible ต่างๆ ที่ใช้หลอมแก้ว หลอมโลหะ

    การใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ

  • ในอุตสาหกรรมยาง และพลาสติก ใช้เป็นตัว filler คล้ายกับ kaolin
  • ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาฆ่าแมลง