กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ถามเรื่องการอบกระเบื้องครับ
เอกลักษณฺ์  |  13 ตค 55 - 22:32:49  
อยากทราบเวลาและอุณหภูมิ ทีใช้ในการอบกระเบื้องปูพื้น ครับ ขอบคุณครับ
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  14 ตค 55 - 10:39:21  
ในกระบวนการผลิตในโรงงานใหญ่ ถ้าเป็น Vertical dryer ใช้เวลาอบอยู่ในกระเช้าประมาณ 30-45 min ขึ้นกับขนาดของ Dryerและ speed ในการปั๊มกระเบื้อง อุณหภูมิที่ set point ระหว่าง 120-160 C ขึ้นอยู่กับฝีมือคนปรับ dryer ในแต่ละโรงงาน แต่เราจะดูอุณหภูมิหน้ากระเบื้องที่ออกจาก dryer กับความชื้นหลังอบแห้งเป็นหลัก โดยความชื้นที่เหลือหลังอบแห้งต้องไม่ควรเกิน 0.5% และอุณหภูมิหน้ากระเบื้อง 80-90 C ก่อนเข้า spray น้ำ
ส่วน Horizontal dryer ใช้เวลาประมาณ 15-25 min temp set point 200-250 C ทั้งอุณหภูมิและเวลาก็ขึ้นกับความเร็วในการผลิต ฝีมือผู้ fine tune dryer และกระบวนการเคลือบสีว่าต้องการอุณหภูมิหน้ากระเบื้องเท่าใด