กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: คำถามง่ายๆครับ
อั๋น ครับ   |  05 ตค 55 - 11:05:01  
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 3 คชินท์  |  14 ตค 55 - 11:10:12  
Intensity หมายถึงความข้มที่รังสี เอกซ์ เลี้ยวเบนไปในโครงสร้างผลึกของตัวอย่างที่เรานำมาวิเคราะห์ครับ ถ้ามีความเข้มสูงแสดงว่าตัวอย่างนั้นมีโครงสร้างผลึกนั้นอยู่มาก ซึ่งเราต้องไปดูประกอบกับ jcpds card เพื่อยืนยันว่าตัวอย่างนั้นเป็นผลึกของแร่อะไร ส่วนจะบอกว่ามีปริมาณเท่าไหร่นั้นต้องทำแบบ Quatitative เพื่อดูปริมาณประกอบด้วยครับ
  ความคิดเห็นที่ 2 คำถามจากกราฟ ของเครื่อง XRD นะครับ  |  05 ตค 55 - 11:18:42  
  ความคิดเห็นที่ 1 จะถามว่า Intensity (a.u.) ที่เป็นแกนตั้ง นะครับ (a.u.) หมายถึงอะไรครับ เป็นหน่วย หรึอ เปล่าครับ  |  05 ตค 55 - 11:17:36