กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: เตรียมน้ำดินโดยใช้น้ำกระด้าง
นศ.  |  29 กย 55 - 10:54:41  
ถ้าเอาน้ำที่มี Ca+ ไปทำน้ำดิน จะส่งผลต่อความแข็งแรงก่อนและหลังเผายังไงคะ
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 3 ดินปั้น  |  16 ตค 55 - 08:32:09  
ผมก็เคยเจอปัญหานี้เหมือนกัน คือใช้นำ้้ที่มีปริมาณ ของ Caหรือที่มีปริมาณเกลือพวกนี้ละลายอยู่ หรือที่เรียกว่านำ้กระด้าง นำ้บาดาล นั้นเอง มันจะเจอปัญหาตั้งแต่การเตรียมดินหรือนำ้ดินเลยครับ ทำให้ต้องใช้ Defloc ปริมาณที่มากกว่าปกติ ความนิ่งของคุณสมบัตินำ้ดินก้อน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หนืดขึ้นกว่าเดิม green และ dry strength ก็น้อยลง สำหรัยดินที่ใช้ปั้น ก้อดินหรือนำ้ดินมันหนืดขึ้น หรือสภาพเปลี่ยนแปลงไป คุณสมบัติที่ได้ หรือปริมาณ flocculant ที่เติมก้อเปลี่ยนไป มันมีผลต่อดินที่เตรียมได้ และความเชื่อมั่น มั่นใจ ก้อน้อยลงด้วยครับ
  ความคิดเห็นที่ 2 คชินท์  |  14 ตค 55 - 10:32:42  
น้ำที่มีพวกแคลเซี่ยมอยู่ก็คือพวกน้ำบาดาลหรือน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านการ treat
น้ำกระด้างพวกนี้จะส่งผลในเรื่องของการไหลตัวของน้ำดิน ดังนั้นถ้าเราขึ้นรูปแบบปั้น (Jigger, roller) ก็จะไม่ค่อยพบปัญหา เพราะถ้าปริมาณ Ca สูงมาก เราก็จะพบปัญหาตั้งแต่ตอน filter press แล้ว
แต่ถ้าเป็นการขึ้นรูปแบบหล่อ จะพบปัญหาได้มากกว่า เพราะน้ำดินจะมีค่า viscosity, Thixotropy สูงกว่าการใช้น้ำทั่วๆไป ดังนั้นการหล่อแบบอาจพบปัญหาได้ และทำให้เกิดความแข็งแรงดิบและความแข็งแรงหลังอบแห้งต่ำลง ส่วนความแข็งแรงหลังเผาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะ%Ca ในน้ำกระด้างมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณ Ca ที่เป็น impurities ที่อาจพบได้ในเฟลด์สปาร์และดินบางแหล่ง
  ความคิดเห็นที่ 1 มิค  |  11 ตค 55 - 23:28:23  
ความคิดผมลองตอบดูก่อนรออาจาร์ยอีกที่นะครับ
 1. ถ้าใส่ไม่มากเกิน10 % -20%
  - ก่อนเผา ไม่ได้ทำให้ดินแข็งขึ้นครับ
  - หลังเผาที่ 800 c ความแข็งแทบไม่ต่างกันกับไม่ได้ใส่ถ้ามันใช้เครื่องวัด
  - หลังเผาเคลือบ 1180 - 1250 c เนื้อดินแข็งขึ้นครับเคลือบสุขตัวมัน
 2. ถ้าใส่เกิน 30 % - 40%
  - ก่อนเผา ไม่ได้ทำให้ดินแข็งขึ้นครับ ดินจะจับตัวกันได้ยากขึ้นหรือไม่มีความเหนียว ตามปริมาณที่ใส่มากขึ้น
  - หลังเผาที่ 800 c ความแข็งแทบไม่ต่างกันกับไม่ได้ใส่ และca ก็ยังไม่ถึงจุดสุขตัวครับ
  - หลังเผาเคลือบ 1180 - 1250 c เนื้อดินแข็งขึ้นกว่าไม่ได้ใส่ครับ เคลือบก็สุขตัวมันได้ง่ายขึ้นเมื่อเผาอุณหภูมิสูงครับเพราะCa ใกล้ถึงจุดสุขตัวครับแต่ถ้าใส่ๆมากๆก็ต้องเผาสูงกว่านี้อีกครับ เพราะ Ca จุดสุขตัวอยู่ที่ 1300 C