กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: Hausner ratio
Ladaba  |  03 เมย 52 - 12:21:11  
อยากทราบว่า Hausner ratio คืออะไรค่ะ และเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในการควบคุมการผลิต
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  08 เมย 52 - 17:14:39  
Hausner ratio เป็นอัตราส่วนระหว่างความสูงของผงดินหรือของแห้งที่ใส่ในกระบอกตวง เทียบกันระหว่างที่ใส่ลงไปเฉยๆกับที่เคาะจนให้เกิดการ Pack ตัว เมื่อเคาะจนpack ตัว ความสูงของของแห้งก็จะลดลง อัตราส่วนของความสูงที่ลดลงนี้เรียกว่า Hausner ratio ประโยชน์เพื่อใช้ดูว่าผงดินที่เราspray มา หรือทำเป็น Granule จาก dry process นั้น มีการกระจายตัวของเม็ดดินอย่างไร ถ้ามีการกระจายตัวได้ดี หมายถึงว่ามีทั้งอนุภาคที่หยาบและละเอียดก็จะทำให้ Packing density ดี แต่ถ้า ความสูงหลังจากเคาะต่ำลงมากแสดงว่ามีช่องว่างภายในมาก นั่นคือค่า Packing density ต่ำลง เราอาจเรียกการหาความถ่วงจำเพาะแบบนี้ว่า Tab density