กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: เราจะอธิบายองค์ประกอบเคมีของระบบแก้วในตารางนี้ได้ด้วย Glass Network Former ได้อย่างใคร
Aggregate-infinity  |  05 กพ 55 - 16:08:09  
Al2O3 1860
Fe2O3 0.879
K2O 0.301
MgO 9.005
MnO <0.01
Na2O 14.168
P2O5 0.026
SiO2 65.483
TiO2  0.54
CaO 6.714
ZrO2 N.D.
Ag2O 0.709
LOI 0.88
Total 100.8

ตอบกระทู้