กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: อุตสาหกรรมเซรามิก
นิสิต  |  13 มค 55 - 10:14:19  
1. ระเบียบการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคของกระทรวงอุตสาหกรรม(ประกอบด้วยขั้นตอน ข้อกำหนด 9ล9 รวมถึงวิธีการแบ่งขนาดของโรงงาน)

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทต่างๆ กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (ถนนพระราม6)

อยากทราบข้อมูล8jt
ตอบกระทู้