กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: การวิเคราะห์หาปริมาณผลึกจากกราฟ XRD
Dek-D  |  29 สค 54 - 19:33:47  
อยากทราบว่าการนำกราฟ  XRD จากในรูป มาวิเคราะห์หาปริมาณผลึกว่าเกิดมัลไลท์ และ เนื้อแก้ว เท่าไร สามารถหาได้อย่างไร  โดยเฉพาะ ใน ตารางที่ 2 จะเห็นว่า สามารถบอกได้ว่า มี ซิลิกา กับ อะลูมินา เกิดมัลไลท์ และ เนื้อแก้ว ปริมาณเท่าไร  
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  30 สค 54 - 21:03:47  
ใช้โปรแกรมของเครื่องหาพื้นที่ใต้ peak ของแต่ละผลึก ก็จะได้ % ของผลึกแต่ละชนิดที่ปรากฏอยู่ในกราฟครับ เรียกวิธีการนี้ว่า Quatitative analysis ซึ่งต้องใช้อาจารย์ที่ดูแลเครื่องที่มีความชำนาญ