กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: กระทู้น่าสนใจ
pruk  |  07 มค 52 - 23:12:12  
ต้องการทราบเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมน้ำดิน หากเราต้องการเตรียมน้ำดิน10 ลิตรให้ได้ความถ่วงจำเพาะ1.8 ต้องใช้ดินเท่าไร และใช้น้ำเท่าไร มีวิธีการคำนวนอย่างไรครับ
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 3 คชินท์  |  08 มค 52 - 20:20:49  

สวัสดีครับคุณPruk สำหรับการคำนวณน้ำดินแบบนี้เราต้องรู้ความถ่วงจำเพาะของเนื้อดินก่อนว่าเท่าไหร่ โดยใช้ขวดแก้วรูปชมพู่หาหรือถามจากผู้ขายถ้าเราซื้อดินสำเร็จ สำหรับเนื้อดินสูตรทั่วๆไปผมขอใช้ ถ.พ ที่ 2.6 ก่อนแล้วกันนะครับ จากคำถามนี้เรารู้ความหนาแน่นของน้ำดิน รู้ปริมาตรของน้ำดิน ก็สามารถหาสัดส่วนน้ำหนักแห้งของดินกับน้ำหนักน้ำได้ จากสูตรพื้นฐานคือ ความหนาแน่น=มวล/ปริมาตร

มวลในที่นี้คือมวลของน้ำกับมวลของเนื้อดินแห้ง ปริมาตร=10 lite Density=1.8

คราวนี้เราไม่รู้มวลของเนื้อดินแห้ง กับน้ำ แต่เรารู้ว่า มวลของเนื้อดินแห้ง=ถ.พx Vแห้ง

                มวลของน้ำ= ถ.พ(น้ำ)xVน้ำ และถ.พน้ำ=1 ดังนั้นมวลน้ำ=Vน้ำ

               Vรวม=Vแห้ง+Vน้ำ  จะได้ Vแห้ง=Vรวม-Vน้ำ

จะได้ มวลแห้ง= ถ.พของเนื้อดิน(Vรวม-Vน้ำ)

นำทั้งหมดมาแทนค่าจาก Density=มวลรวม/Vรวม

                              Density=((ถ.พxVรวม )- (ถ.พ xVน้ำ) + Vน้ำ)/Vรวม

Vรวม=10  Density=1.8 ถ.พ =2.6

ดังนั้น Vน้ำ=5 lite (ปริมาตรน้ำซึ่งก็คือน้ำหนักน้ำนั่นเอง)

และใช้เนื้อดินแห้ง=2.6x5=13 kg รวมน้ำหนักดินกับน้ำคือ 18kgครับ

คิดเป็น%Solid=72%

นี่เป็นการหาแบบไม่ต้องใช้ตารางครับแต่ถ้าเรามีตาราง(ดูได้จากหนังสืออาจารย์ปรีดา) เราก็สามารถหาสัดส่วนได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงดูตารางเราก็ต้องรู้ค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ดีตรับ

  ความคิดเห็นที่ 2 คชินท์  |  08 มค 52 - 20:20:49  

สวัสดีครับคุณPruk สำหรับการคำนวณน้ำดินแบบนี้เราต้องรู้ความถ่วงจำเพาะของเนื้อดินก่อนว่าเท่าไหร่ โดยใช้ขวดแก้วรูปชมพู่หาหรือถามจากผู้ขายถ้าเราซื้อดินสำเร็จ สำหรับเนื้อดินสูตรทั่วๆไปผมขอใช้ ถ.พ ที่ 2.6 ก่อนแล้วกันนะครับ จากคำถามนี้เรารู้ความหนาแน่นของน้ำดิน รู้ปริมาตรของน้ำดิน ก็สามารถหาสัดส่วนน้ำหนักแห้งของดินกับน้ำหนักน้ำได้ จากสูตรพื้นฐานคือ ความหนาแน่น=มวล/ปริมาตร

มวลในที่นี้คือมวลของน้ำกับมวลของเนื้อดินแห้ง ปริมาตร=10 lite Density=1.8

คราวนี้เราไม่รู้มวลของเนื้อดินแห้ง กับน้ำ แต่เรารู้ว่า มวลของเนื้อดินแห้ง=ถ.พx Vแห้ง

                มวลของน้ำ= ถ.พ(น้ำ)xVน้ำ และถ.พน้ำ=1 ดังนั้นมวลน้ำ=Vน้ำ

               Vรวม=Vแห้ง+Vน้ำ  จะได้ Vแห้ง=Vรวม-Vน้ำ

จะได้ มวลแห้ง= ถ.พของเนื้อดิน(Vรวม-Vน้ำ)

นำทั้งหมดมาแทนค่าจาก Density=มวลรวม/Vรวม

                              Density=((ถ.พxVรวม )- (ถ.พ xVน้ำ) + Vน้ำ)/Vรวม

Vรวม=10  Density=1.8 ถ.พ =2.6

ดังนั้น Vน้ำ=5 lite (ปริมาตรน้ำซึ่งก็คือน้ำหนักน้ำนั่นเอง)

และใช้เนื้อดินแห้ง=2.6x5=13 kg รวมน้ำหนักดินกับน้ำคือ 18kgครับ

คิดเป็น%Solid=72%

นี่เป็นการหาแบบไม่ต้องใช้ตารางครับแต่ถ้าเรามีตาราง(ดูได้จากหนังสืออาจารย์ปรีดา) เราก็สามารถหาสัดส่วนได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงดูตารางเราก็ต้องรู้ค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ดีตรับ

  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  08 มค 52 - 19:54:55