กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: แผนฝึกอบรมด้านเซรามิกประจำปี 2553
กลุ่มประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก  |  09 กพ 53 - 14:38:27  
แผนฝึกอบรมด้านเซรามิกประจำปี 2553
จัดโดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหลักสูตรดังนี้
1.การปั้นตุ๊กตาไทยเซรามิก วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2553
2.เทคนิคการทำผลิตภัณฑ์เซรามิกลวดลายจิตรกรรมไทย วันที่ 21-23 กรกฎาคม2553
3.เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการกดลาย วันที่ 17-19 มีนาคม 2553
4.เทคนิคการนำปูนปลาสเตอร์ใช้แล้วกลับนำมาใช้ประโยชน์ ช่วง กรกฎาคม 2553
5.การขึ้นรูปและตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยดินสี วันที่ 16-18 มิถุนายน 2553
6.เทคนิคกระบวนการผลิตเซรามิก (Private) 500/วัน/คน
*ค่าลงทะเบียน หลักสูตรที่1-5 ค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท
*หลักสูตรที่ 6 ค่าลงทะเบียน 500บาท/วัน/คน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่าง 5 วัน และ 10 สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ฝึกอบรมได้ตามความต้องการ(ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยติดต่อล่วงหน้าก่อนเพื่อกำหนดวันให้สอดคล้องกับวิทยากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประสานและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร.02-201-7056 (คุณศุภฤกษ์ คุณยุรี) Fax: 02-201-7055
ตอบกระทู้