กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: จุดดำบนผิวเอิทเทนแวร์
น.ศ. ป.ตรี  |  09 ธค 51 - 14:20:02  
อยากทราบสาเหตุการเกิดจุดดำบนผิวของเอิทเทนแวร์เมื่อตั้งทิ้งไว้ในบรรยากาศที่มีความชื้น
ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1   |  11 ธค 51 - 07:51:30  
จุดดำที่เกิดบนผิวของผลิตภัณฑ์เนื้อเออร์เทนแวร์นั้นมาจากการที่เนื้อดินชนิดนี้มีการดูดซึมน้ำสูงทำให้เนื้อดินมีความชื้นอยู่ภายในมากขึ้น และค่า COE ของเนื้อดินกับสีเคลือบมักจะไม่ Match กัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากโรงงานขนาดกลางถึงเล็ก ดังนั้นผิวเคลือบจะมีรอบรานตัวเล็กๆซึ่งเราอาจไม่สังเกตเห็นได้ ซึ่งถ้าเป็นมากก็จะเห็นเป็นผิวเคลือบร้าวได้ชัดเจน เมื่อมีรอยร้าวก็จะเป็นจุดที่ทำให้ฝุ่นละอองหรือความชื้นเข้าไปสะสมทำให้เกิดจุดดำสกปรกได้ที่ผิวเคลือบซึ่งยากที่จะล้างหรือขูดออกได้ แนวทางการแก้ไขทำได้โดยการศึกษาค่า COE ให้เหมาะสมระหว่างเคลือบและเนื้อดิน และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เผาต่ำดังนั้นจึงควรใช้ฟริตเป็นวัตถุดิบในการทำเคลือบ โดยศึกษา COE จากผู้ขาย และเผา Biscuit ที่อุณหภูมิสูงขึ้น หรือปรับเนื้อดินให้มีการดูดซึมน้ำต่ำลงที่อุณหภูมิเผาเท่าเดิม ก็จะลดปัญหานี้ได้