กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ความสัมพันธ์ระหว่างนำหนักโมเลกุลของอลูมินากับซิลิกา
ทุเรียน  |  17 สค 52 - 15:08:18  

เรียนอาจารย์คชินท์

เรียนถามอาจารย์ค่ะ ว่าทำไมเวลานักเซรามิกส์จะทดลองนำเคลือบพื้นฐานกันแต่ละครั้งต้องหาความสัมพันธ์นำหนักโมเลกุลของอลูมิน่ากับซิลิกา และค่านำหนักโมเลกุลของอลูมิน่าต้องน้อยกว่าซิลิกา และค่านำหนักต้องเริ่มต้นด้วยอลูมิน่าเป็น 0.2 ซิลิกา 2.0 เสมอไปไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  19 สค 52 - 16:20:24  
การกำหนดสัดส่วนของซิลิกาต่ออลูมิน่า โดยปกติจะให้มีปริมาณของซิลิกาสูงกว่าอลูมิน่าอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลเกี่ยวกับความมันของเคลือบ ยิ่งถ้าซิลิกามากกว่าอลูมิน่ามากเคลือบก็จะมันกว่า การเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก 0.2 เสมอไปครับ ดูความเหมาะสมของสูตรและความต้องการTexture ของเราเป็นหลัก ถ้าถี่มากก็ต้องทำสูตรเยอะไปด้วยนะครับ การคำนวณ Segar formula นี้เป็นพื้นฐานของการทำเคลือบ แต่ถ้าเราทำจนชำนาญและมีข้อมูลมากมายโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราใช้อยู่ ไม่ควรเปลี่ยน Supplier บ่อย เราก็จะสามารถปรับเคลือบได้โดยไม่ต้องใช้ Segar formula เลยครับ