กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: Thixotropy ของน้ำดิน
วีระ  |  10 กค 52 - 15:32:29  

เรียนดร.คชินท์

อยากทราบว่าการเกิด Thixotropy ของน้ำดินนั้นเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างและการที่น้ำดินมีค่า Thixo สูงหรือต่ำเกินไปจะส่งผลถึงชิ้นงานหล่ออย่างไรบ้างและเราจะแก้ไขได้อย่างไร หวังว่าคงไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนะครับ

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คชินท์  |  14 กค 52 - 19:47:54  

Thixotropy ของน้ำดินนั้นมีสาเหตุหลักๆมาจากวัตถุดิบที่ใช้ในสูตร โดยเฉพาะดินเหนียว ไม่ว่าจะเป็นดินดำ ดินแดง มีโอกาสเกิดthixo ทั้งสิ้น ดังนั้นในการเลือกดินมาใช้ในสูตรเราต้องตรวจสอบค่า Deflocculant demand ของดินแต่ละตัวและทำการหาค่า Thixo เทียบในแต่ละช่วงของ Deflocculant curve ด้วย นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกตัวที่ทำให้เกิดปัญหาคือSoluble salt ซึ่งมาได้ทั้งจากในตัววัตถุดิบเองและจากน้ำที่เราใช้ในการเตรียมเนื้อดิน ความละเอียดของวัตถุดิบและการบดก็ส่งผลต่อค่า Thixo ด้วยเช่นกัน

ถ้าค่า Thixotropyของน้ำดินสูงเกินไปจะส่งผลต่อการหล่อแบบดังนี้

-การหล่อแบบจะเร็วขึ้น ได้ความหนาเร็ว

-แต่การ Drain น้ำดินออกจะช้ามากเพราะน้ำดิน Thixo อยู่ในแบบ รวมทั้งการ Drain จะไม่สมบูรณ์ มีน้ำดินแฉะๆอยู่ข้างใน

-ชิ้นงานดิบที่ได้จะอ่อน มีความแข็งแรงต่ำ มีน้ำอยู่ในชิ้นงานดิบมาก

-ทำให้การอบแห้งจะช้าลง

ถ้าในกรณีไม่ได้นำไปหล่อแต่เอาไปสเปรย์ก็จะทำให้ผงดินที่ได้มีเม็ดใหญ่เกินไป เนื่องจากน้ำดินมีความหนืดมาก ต้องใช้แรงดันสูงในการปั๊มน้ำดิน

แนวทางการแก้ไขนั้นคือถ้ากรณีที่น้ำดินหนืดและมี Thixo ก็เติม deflocculant ลงไปและตรวจสอบค่า Thixo ที่เหมาะสม แต่ถ้าค่าความหนืดต่ำอยู่แล้วแต่ Thixo สูง ให้เติม deflocculant ลงไปแต่ต้องปรับ density ให้สูงขึ้นด้วยเพื่อชดเชยค่า Viscosity

สำหรับกรณีที่Thixo ต่ำเกินไปจะส่งผลดังนี้

- การหล่อแบบจะช้าลง

- การ drain จะง่ายและรวดเร็วแต่น้ำดินอาจจะออกไปเร็วจนเกินไปจนทำให้เกิดการฉีกขาดของชิ้นงานดิบในแบบได้

- ชิ้นงานที่ได้จะแข็งกระด้างจนแตกร้าวได้ง่ายเพราะมีน้ำอยู่ภายในน้อยเกินไป

- แต่การอบแห้งจะเร็วดี ซึ่งอาจจะเร็วเกืนไปจนเกิดการแตกร้าวได้

ถ้า viscosity สูงแต่ thixo ต่ำไปนั้น ให้ลด density ของน้ำดินลงรวมทั้งลด%Deflocculant ลงด้วย แต่ถ้า viscosity ต่ำด้วยแล้วให้ลดเฉพาะ Deflocculant ลงอย่างเดียว การแก้ไขนี้แนะนำในกรณีที่เรามีสูตรที่เหมาะสมแล้วแต่มีปัจจัยบางประการที่ทำให้ค่า viscosity และ thixotropy เปลี่ยนไป แต่ถ้าสูตรยังไม่เหมาะสมแนะนำให้หาดินที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานของเราก่อน โดยพยายามใช้ Defloc ให้น้อยที่สุด เพราะมันเป็น cost ที่สูงมากแม้ว่าจะเป็นโซเดียมซิลิเกตก็ตาม