กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: การเลือกซื้อเตาRHK สำหรับเผา ถ้วย จาน ชาม เซรามิก
ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  08 กค 52 - 23:43:21  

หัวข้อนี้ จะถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดในการเตรียมจัดซื้อเตา RHK

และการกำหนดค่าต่างๆ เพื่อให้ผู้สร้างเตาได้นำไปคำนวนค่า

ในการออกแบบเตา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

ตลอดจนการคำนวนต่างๆ ตามประสบการที่ได้จากการสั่ง

ซื้อเตา Ridgehammer มูลค่า 45 ล้าน ด้วยกำลังผลิต

จาน ชาม  ที่ 450,000 ชิ้นต่อเดือน ด้วยการเผาที่ Temp

1,250oC

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 10 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  19 กค 52 - 07:22:13  

11) ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ LPG,NG

12) Power Supply

13) พื้นที่ ที่ต้องการวางเตาว่ามีความเยาว ความกว้าง

      ความสูงจำกัดหรือไม่

14) ระบบขับเคลื่อนต้องการแบบไหน แนะนำให้ใช้

      Gear type จะดีกว่าระบบโซ่ เพราะเมื่อใช้ไป

      นานๆโซ่อาจจะหย่อนเวลาเดินถ้าไม่ดูแลให้ดีจะ

      กระตุก มีผลต่อของที่เผา

15) ระบบควบคุมการเดินเตาและระบบควบคุมการเผาไหม้

      สมัยนี้ใช้ PLC ควบคุม ร่วมกับComputerราคาไม่แพง

      มาก

16) ชนิดของ Ceramic Roller Tube เป็นแบบ White Roller ( Alumina )

      ทั้งหมดหรือมี Black Roller (Silicon Carbide)ในส่วนของFiring Zone

      ต้องพิจารณาเรื่องราคาร่วมด้วย

17) ระบบควบคุมการจ่ายลม และ Gas จะสำคัญมากสำหรับถ้วย จาน ชามเพราะ

      เผาของทั้งสามมิติ ต้องได้ความร้อนทั่วถึง ระบบลมทั้งหมดในเตาควรปรับอัตโนมัติ

     เพราะน้ำหนัก และรูปทรงที่สูง ต่ำ อ้วน ผอม หลากหลาย จะทำให้ต้องมีการปรับการ

     ลดกาเพิ่มGasอยุ่เสมอ บางครั้งมีของหนักเข้า บางครั้งมีแต่ของเบา ทำให้การวาง

     Patern การเรียงแต่ละรอบไม่แน่นอน ระบบส่งลมในเตาควรจะFlexible ตามปริมาณ

    น้ำหนักของเผา เพื่อให้ presure ในเตาคงที่  

  ความคิดเห็นที่ 9 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  17 กค 52 - 15:55:32  

ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติของเตา RHK ประกอบด้วย

1) จำนวนชิ้นการเผาที่ต้องการต่อวัน ต้องคำนวนเผื่อของเสีย

    หลังเผาไว้ด้วย

2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผลิตภันและความสูง ต้องใช้ขนาดของ

    Biscuit เป็นหลักในกรณ๊เผาBisct มาก่อนหรือถ้าเผาแบบ Single

    Firing ต้องบอกขนาดก่อนเผา

3) จำนวนชั้นที่ต้องการเรียงเผา และจำนวนแถวที่ต้องการเพื่อกำหนดขนาด

    ของ Plate Setter

4) น้ำหนักผลิตภันท์ แต่ละชิ้น เพื่อคำนวนปริมาณความร้อนในการเผาผลิตภันท์

5) Patern การเรียงเผา ควรกำหนดให้ผู้สร้างเตาด้วยเพื่อใช้คำนวน

    น้ำหนักผลิตภันท์ต่อแผ่นการเผา และใช้ในการเลือกแผ่นSlabในการ

    เรียงเผา สอง-สามชั้น

6) กำหนดช่องความสูงในการเรียงเผาที่ต้องการ สำหรับ Tableware ค่าความสูง

     Effective High ควรอยู่ที่ ไม่เกิน 30 CM

7) กำหนด อุณหภูมิการเผาที่ Operation และ ที่ Max temp เพื่อใช้กำหนดคุณสมบัติ

    ของวัสดุทนไฟที่ใช้ และใช้คำนวนขนาดของ Burner ที่ใช้

8)  กำหนดความกว้างภายในเตา ค่าที่แนะนำคือระหว่าง 120-150 Cm

9) กำหนด Cycle ในการเผา ว่าเราต้องการให้เผากี่รอบต่อวัน หรือรอบละ

    กี ชม อย่า! ให้ผู้ผลิตเป้นผู้กำหนดให้เราโดยเด็ดขาด เพราะเตาไม่เก่งขนาด

    เผาความเร็วเท่าไรก็ได้ แล้วของจะออกมาได้คุณสมบัติและคุณภาพที่ต้องการ

    เพราะเรื่องนี้ทะเลาะกันจนโลกแตกมาหลายรายแล้ว คนผลิตจะกำหนดให้เร้วเข้าไว้

    เพื่อเตาจะได้สั้น ประหยัดในส่วนของเขา จริงแล้ว มันมีค่าที่เหมาะสมดังที่ผมแจ้งไว้

   ให้ใช้ค่าที่ 3 ชม ถือว่าเหมาะสม ส่วนเราจะมาหาทางให้เร้วขึ้น เราต้องปรับ Body

   ปรับเคลือบเข้าหา ต้องใช้เวลามากมาย เพราะเหตุที่ ถ้วย จาน ชาม ต่างจากกระเบื้อง

    ตรงหลากหลายรูปทรงทั้งแนวตั้ง แนวนอน หนา บาง ไม่เท่ากัน

10)  กำหนด ช่วงเวลา  Soaking Time อัตราการขึ้นอุณหภูมิแต่ละช่วงเวลา

       อาจส่ง Curveที้เราใช้เผาGlost ให้ผู้สร้างเอาไปแปลงค่าต่อไป

 

  ความคิดเห็นที่ 8 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  12 กค 52 - 06:58:59  

และเมื่อกำหนดทิศทางเหล่านี้ได้แล้ว

สิ่งที่ต้องวางแผนต่อไปคือ Tech ของ

เครื่องจักร กระบวนการผลิต เพื่อให้สนับสุน

เป้าหมายที่กำหนดขึ้น

ลำดับต่อไปจะพูดถึงเฉพาะเตาที่ต้อง Support

การผลิตสินค้าแนวที่เราได้กล่าวมาแล้ว

การกำหนดคุณสมบัติของเตา เราจึงสรุปกันว่า

เตา RHK คือคำตอบทั้งปวงสำหรับการผลิต

สินค้าในอนาคตที่มีลักษณะ

Order ต่อ Order ที่จำนวนมากแต่หลากหลาย

ทั้งรูปทรง หลากหลายชนิดเคลือบ และต้องการความต่อเนื่อง

ไม่เกิดWIP มากในระหว่างการรอBalance Line

ที่เป็นเช่นนี้เพราะ

1) Firing Cycle ต่ำ เพียง 3 ชม เมื่อเทียบกับเตา TK ซึ่ง

    ต้องการอย่างน้อย 18-24 ชม ทำให้ลดเวลาการรอคอย

    เพื่อบรรจุสินค้า

        พบว่า Cycle 3 Hr เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและคุณสมบัติ

     หลายประการ อาจเร็วกว่านี้แต่ด้วยข้อจำกัดรูปทรง

     ที่หลากหลายที่ต้องเข้าไปพร้อมกัน  ควรกำหนดกับผู้ผลิตไว้ตาม

     ที่แนะนำ

 2) ประหยัดพลังาน เพราะไม่จำเป็นต้องใช้ Sagger ในการเผา

     อย่างน้อย 20% สามารถลดลงได้ อีกทั้งลดความยุ่งยากในการจัด

     คิวของจ๊อที่จะใช้หมุนเวียน การชำรุดเสียหาย

 3) ยืดหยุ่นในการผลิตได้ดี สามารถสลับสินค้าเข้าได้ง่าย ในกรณีเปลี่ยน

     แปลงแผนการผลิต หรือในกรณีต้องการผลทดลอง ทดสอบน้ำเคลือบ

     จะทำได้เร็วกว่า

 4) ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจะสามารถกู้คืนได้เร็วไม่เสียเวลาไปกับการรอให้เตา

     เย็นตัวลง

 5) สามารถ Heat up Temp  ได้ในเวลาไม่ถึง 3 ชม

       ข้อเสียก็ต้องมี เช่น Roller จะเกิดการหักตามอายุ

   การเดินเตาต้องดูแลใกล้ชิดกว่า เตา TK เพราะจะเกิด

   อุบัติเหตุได้ง่ายกว่าเช่น ของหล่นไปขวางทางทำให้

   Plate Setter อาจจะเกยกันเป็น โดมิโน่ แต่เหล่านี้

   ป้องกันได้ทั้งที่คนและที่เตา

 

  ความคิดเห็นที่ 7 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  12 กค 52 - 06:48:57  

การหาข้อมูล การกำหนดConcept เหล่านี้

จำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวในวงการแฟชั่น

การแต่งกาย

ความคลื่อนไหวในวงการผู้ผลิตชั้นนำ ทางด้าน

เฟอร์นิเจอร์

และแม้กระทั่งผู้ผลิตชั้นนำของโลกเพื่อนำแนวโน้มเหล่า

นั้นมากำหนดทิศทางในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าของTechnology

สำหรับภัทรา เรามองเป้าหมายไปยังสินค้าแนว Art Glaze

Effect Glaze มาตั้งแต่ ปี 36 เราวางแผนทั้งทางด้าน Tech

ทางด้านทีมงาน มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาและฝึกงานกับโรงงาน

ชั้นนำทางด้านการผลิตStain เช่น Johnson Mattehy เพื่อวางราก

ฐานทางด้านการพัฒนาสีเคลือบให้ออกมาแนวEffect ,Textureต่างๆ

 

  ความคิดเห็นที่ 6 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  11 กค 52 - 10:47:38  

ควรวานแผนไปถึงอนาคตว่า สินค้าที่ผลิตจะมีการ

เปลี่ยนรูปแบบอย่างไร สินค้าจะมีรูปลักษณ์ รูปทรงอย่างไร

เคลือบสี จะต้องพิจารณาว่า สี และ Style การออกแบบ

ลวดลายเป็นอย่างไร สิ่งเรานี้ล้วนบอกหน้าตาของ Tech

ที่จะต้องมารองรับทั้งสิ้น การเดินนำหน้าชาวบ้าน การคิดใหม่

ทำใหม่ จะเป็น Key of success ตัวหนึ่งที่จะให้ธุรกิจเจริญรุ่ง

เรืองได้

สำหรับผม ผมไปยังอนาคตว่า สินค้าถ้วย จาน ชามสำหรับ

เป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆของบ้านเรา สิ่งที่เป็น

ความต้องการของตลาด จะมีลักษณะดังนี้

1) จะหลากหลายรายการแต่จะสั่งจำนวนไม่มากต่อการสั่งผลิตหนึ่ง

    order

2) หลากหลายลวดลาย และจะผสมผสานกันด้วย การเคลือบ

    การBanding บน Two tone มากขึ้น เน้นการเกิดลวด

    ลายแปลกๆหลังเผาเคลือบมากขึ้น นั่นคือ Effect Glaze

    หรือออกเป็นแนว Texture ซึ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ทั้ง

3) หลากหลายในด้านรูปทรง และจะไปแนว Free Fromมากขึ้น

     นั่งหมายถึง จะไม่มีรูปทรงกลมเหมือนแต่ก่อน อาจจะแนวรูปวงรี

     สี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม ก้นจานกับปีกจานเยื้องCerter กันซึ่งแนวนี้

    อาจจะเห็นในการผลิตมากขึ้นในเมืองไทย โดยสินค้าง่ายๆที่เราเคยผลิต

   จะเป็นหน้าที่ ที่จีน เวียดนาม อินโด จะรับช่วงต่อจากเรา เพราะจีนยัง

    สามารถทำของถูกออกไปขายได้มากมาย และเชื่อว่าต้นทุนจะต่ำกว่า

    เราอย่างต่อเนื่อง

    ดังนั้น ความรู้เรื่องเครื่องจักร ความชำนาญในการผลิตและที่มงานที่เก่ง

    ในด้านการพัฒนาสูตรเคลือบต่างๆ ตลอดจนการพัฒนารูปทรง ทีมงานที่

     มีความคิดสร้างสรรค์ ดีๆ เหล่านี้จะส่งผลให้ธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น

     ในอนาคต 

  ความคิดเห็นที่ 5 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  10 กค 52 - 21:20:34  

และเราต้องผลิตสินค้าอะไรประเภทไหน

Item อะไรบ้าง เช่น จานใหญ่ กลาง เล็ก ขนาดไหน

มี ตัวประกอบอื่นๆเช่น กา กระปุกเกลือ พริกไท อื่นๆ

อะไรบ้าง

Product Mix เป็นอย่างไร

และจำนวนต้องการต่อวันเป็นอย่างไร

เพื่อเอาตัวเลขเหล่านี้มาจัด Patern ในการเรียง

ในการเผา

และที่สำคัญ บรรญากาศในการเผาต้องเป็นอย่างไร

ต้องบอกพวกเราว่า เตา RHK ถ้าเผาในบรรญากาศ

Reduction ยังหาใครที่ออกแบบที่สมบูรณ์ยังไม่ได้

แม้แต่ Riedhammer ยังไม่แนะนำให้ใช้ ถ้าต้องผลิต

สินค้า พอร์ซเลนคุณภาพสูง แต่ถ้าจะใช้เผาพอร์ซเลนคุณภาพ

พอใช้ มีฟองอากาศระยิบระยับ สีอมเหลืองบ้าง อมฟ้าบ้าง

ลูกค้าไม่สนใจจุดนี้ก็ลองใช้ดู แต่จะพัฒนาไปเป็นสินค้าราคา

แพงคงเป็นไปได้ยาก เพราะจุดอ่อนของเตา RHKมันอยู่ช่อง

ระหว่างRoller มันมีจุดที่อากาศสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้

ยากต่อการที่จะควบคุมปริมาณ CO ให้อยู่ในจุดที่เราต้อง

การได้ ค่าของCO ต้องนิ่งมากๆ คุณภาพถึงจะออกมาดีตาม

ที่ต้องการ ดังนั้น ต้องตัดสินใจให้ดีในการลงทุน

  ความคิดเห็นที่ 4 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  10 กค 52 - 21:07:46  

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า เตา RHK ( Roller Hearth Kiln)

คืออะไร

มีข้อดี

ข้อเสียอย่างไร

เหมาะสมกับงานลักษณะไหนถึงจะนำมาใช้ในการพิจารณาลงทุน

  ความคิดเห็นที่ 3 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  09 กค 52 - 00:28:36  
http://th.upload.sanook.com/embed/367cc2223d863b2beed948da6352099e.jpg
  ความคิดเห็นที่ 2 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  09 กค 52 - 00:08:27  

http://th.upload.sanook.com/embed/8af6ca694d8da7d0fcf0bf7eebb7ac84.jpg

http://th.upload.sanook.com/embed/02188feb447864638afa282800151f1f.JPG

http://th.upload.sanook.com/embed/8af6ca694d8da7d0fcf0bf7eebb7ac84.jpg

  ความคิดเห็นที่ 1 ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  08 กค 52 - 23:52:34  

Kiln length                                            [m]                      44.1

Total length                                         [m]                      approx. 48

Useful width                                        [m]                      1.50

Useful height                                       [m]                      0.30

 

Roller material                                                                white rollers

Roller distance                                    [m]                      0.06

Roller diameter                                   [m]                      0.045

 

Working height above floor            [m]                      0.90

 

Maximum temperature

- measured at thermocouple -       [°C]                     1,300

 

Heating medium                                                            natural gas

Net calorific value                           [kJ/Nm³]             36,000

                                                              [kcal/Nm³]            8,600

 

Required gas pressure

- available at the gas regulation

station -                                                   [bar]                    1

 

Type of burners                                                            top and bottom burners

Number of burners                                                        56

 

Number of heating groups                                          9


Connected load - gas                     [kW]                    1200

                                                              [kcal/h]              approx. 1 032 000

                                                              [m³/h]                 approx. 120

 

Connected load - current             [kVA]                  approx. 100

 

Kind of current                                                                three-phase current

                                                                [V]                       400/230

                                                                [Hz]                      50

                                                                                          voltage tolerance according to the prescriptions IEC-38

 

Roller drive                                                                      special gear - steplessly regulable

 

Mechanically possible kiln time        [h]                        4 - 10

 

Arrangement of return way

and roller installation side                                    depending on the local conditions - on the left or right side of the kiln