กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การแยกวัฏภาคในเคลือบ (Separative-phase of glaze) หน่อยค่ะ
ช้างป่า  |  30 สค 66 - 21:23:08  
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ การแยกวัฏภาคในเคลือบหน่อยค่ะ ว่ามีหลักการแยกวัฏภาคในเคลือบอย่างไร แล้วมีปัจจัยในการเกิดการแยกวัฏภาคมีอะไรบ้าง ถ้าใครมีขอมูลตอบกลับหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
ตอบกระทู้