กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: จำนวน Stock ในการผลิต เท่าใดจึงจะเหมาะสมสำหรับงาน ถ้วย จาน ชาม
ชาวบ้าน โป่งแร้ง  |  18 มิย 52 - 22:56:38  

ที่ต้องนำเสนอส่วนนี้เพราะ เห็นว่าหลายโรงงาน

ยังกองสินค้าสินค้า stock ไว้จนล้น หาที่เก็บก็ไม่

ค่อยจะได้ กองทิ้งไว้นาน ปลวกขึ้นลังต้องเปลี่ยน

ครั้งแล้วครั้งเล่า ย้ายแล้วย้ายอีก บางโรงงานถึงกับ

ต้องมีรถยกไว้ยกย้ายกันทุกวัน ดังนั้นควรจะกำหนดตัวเลข

ให้ชัดเจนว่าแต่ละกระบวนการควรมีจำนวนเท่าไร และส่วน

ที่เกินควรจะต้องมีกาจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

สำหรับการผลิต ถ้วย จาน ชาม ผมทำ stock w;hfy'ouh

1) Body Slip ไม่เกิน 3 วัน

   Casting  Slip ไม่เกิน 3 วัน

    De-Airing Clay ไม่เกิน 3 วัน

    Working Mould ไม่เกิน 15 วัน

2) Base Glaze ไม่เกิน  7 วัน

3) Forming

     3.1 Casting ไม่เกิน 3 วัน

     3.2 Forming ไม่เกิน 2 วัน

 4) Biscuit ไม่เกิน 15 วัน

 5) Glazed เรียงใส่รถรอเข้าเผาวันต่อวัน

 6) Glost ไม่เกิน 20 วัน

  7) Decorated Ware ไม่เกิน 15 วัน

  8) Finished product ไม่เกิน 15 วัน

   ถามว่าถ้าเกินทำอย่างไร ตอบว่า ขายทิ้งครับ

   ลองศึกษาดู แต่ละขั้นตอน มีเหตุผลทั้งในด้าน

   เทคนิกและในด้านบริหารจัดการการเงิน

 

ตอบกระทู้