กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: สถิตินำเข้าสินค้า ถ้วย จาน ชาม เซรามิก
คน Patra มาเยี่ยม  |  18 มิย 52 - 14:06:14  

YEAR

CERAMIC TABLEWARE

TRADE USD

2008

ALL 

   8,999,045.71

2007

ALL 

   6,642,520.62

2006

ALL 

   6,672,536.85

2005

ALL 

   8,864,599.60

2004

ALL 

   9,919,900.19

2003

ALL 

   6,131,841.93

2002

ALL 

   3,682,483.83

2001

ALL 

   2,309,414.12

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 5 คน Patra มาเยี่ยม  |  18 มิย 52 - 14:30:31  

YEAR

FLOW

COUNTRY

 TRADE USD 

2008

6912

CHINA

            2,858,844.19

2008

6912

GERMANY

                599,425.13

2008

6912

UNITED STATES

                109,494.32

2008

6912

JAPAN

                101,670.89

2008

6912

INDONESIA

                  86,422.10

2008

6912

AUSTRALIA

                  67,346.04

2008

6912

ITALY

                  39,896.34

2008

6912

HONG KONG

                  36,292.30

2008

6912

SINGAPORE

                  32,464.07

2008

6912

FRANCE

                  31,090.83

2008

6912

MALAYSIA

                  20,079.64

2008

6912

KOREA,R

                  18,283.07

2008

6912

UNITED KINGDOM

                  16,782.53

2008

6912

UNITED ARAB EMIRATES

                  13,665.72

2008

6912

VIETNAM

                  12,315.62

2008

6912

TAIWAN PROVINCE OF CHINA

                    9,659.44

ยอดนำเข้าสินค้ากลุ่ม Stoneware & Earthern Ware และอื่นๆ

  ความคิดเห็นที่ 4 คน Patra มาเยี่ยม  |  18 มิย 52 - 14:15:56  

ยอดนำเข้า Porcelain& Bone China ปี 2008 แยกตามประเทศต่างๆโดยสังเขป

ที่เหลือจะนำเข้าประเทศละเล็กน้อย หลักๆมาจากจีน

YEAR

COUNTRY

TRADE USD

2008

CHINA

            3,978,709.26

2008

JAPAN

            1,946,000.37

2008

MALAYSIA

                750,476.82

2008

FRANCE

                  61,770.92

2008

UNITED KINGDOM

                  55,147.97

2008

UNITED STATES

                  48,308.32

2008

GERMANY

                  46,099.12

2008

AUSTRALIA

39,168

2008

INDIA

                  29,738.34

2008

HONG KONG

                  27,931.04

2008

ITALY

                  25,002.61

2008

INDONESIA

                  19,314.80

2008

SRI LANKA

                  17,135.87

  ความคิดเห็นที่ 3 คน Patra มาเยี่ยม  |  18 มิย 52 - 14:13:48  

ข้อมูลจากกรมศุลกากร

  ความคิดเห็นที่ 2 คน Patra มาเยี่ยม  |  18 มิย 52 - 14:12:51  

YEAR

CERAMIC TABLEWARE

TRADE USD

2008

STONE&EARTH&ECT

 4,150,634.85

2007

STONE&EARTH&ECT

 2,709,424.12

2006

STONE&EARTH&ECT

 1,977,927.25

2005

STONE&EARTH&ECT

 3,034,473.83

2004

STONE&EARTH&ECT

 2,960,952.37

2003

STONE&EARTH&ECT

 1,597,428.75

2002

STONE&EARTH&ECT

 1,056,902.97

2001

STONE&EARTH&ECT

    827,217.78

  ความคิดเห็นที่ 1 คน Patra มาเยี่ยม  |  18 มิย 52 - 14:10:03  

YEAR

CERAMIC TABLEWARE

TRADE USD

2008

PORCELAIN&BONE 

 5,714,914.18

2007

PORCELAIN&BONE 

 4,527,301.24

2006

PORCELAIN&BONE 

 4,857,788.60

2005

PORCELAIN&BONE 

 5,739,318.58

2004

PORCELAIN&BONE 

 7,044,980.34

2003

PORCELAIN&BONE 

 4,390,775.18

2002

PORCELAIN&BONE 

 2,328,677.03

2001

PORCELAIN&BONE 

 1,263,938.65