กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: รองประธานาธิบดีได้กล่าวไว้ว่า
Blakessyie  |  25 ตค 61 - 17:40:42  
รองประธานาธิบดีได้กล่าวไว้ว่า \"เราขอร้องให้ดําเนินการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสิทธิมนุษยชนในกระบวนการของนักรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ\" และ  안전놀이터 \"เราหวังว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่ปกป้องรักษาสันติภาพและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนด้วย\"

ประธานาธิบดีมุนได้ขอร้องให้ตํารวจให้ความร่วมมือกับ \'การปรับหน่วยตรวจการรักษาความปลอดภัย\' ซึ่งประกาศเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้ว ประธานาธิบดีมุนกล่าวว่า\"มันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อตํารวจ\"และระหว่างการตรวจสอบและตํารวจมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดและในอีกด้านหนึ่งของการรักษาสิทธิมนุษยชนและสิทธิของประชาชนจะถูกปกป้องอย่างเข้มงวดขึ้น\"
ตอบกระทู้