กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ปัญหาเบื้ยว จากการขึ้นรูปผลิตภันท์ Dinner ware และแนวทางแก้ไข
คน Patra มาเยี่ยม  |  15 มิย 52 - 16:30:03  

อาการบิดเบี้ยวของ จาน ชาม หลังเผาต้องแยกแยะว่าพบที่ไหน

1) หลังอบ Greenware

2) หลังเผา Biscuit

3) หลังเผาเคลือบ

 

 

ตอบกระทู้
  ความคิดเห็นที่ 1 คน Patra มาเยี่ยม  |  15 มิย 52 - 16:36:50  

พบหลังการอบ Greenware ในกรณีใช้เครื่อง

ขึ้นรูป Fully Automatic

สาเหตุหลักเกิดจาก

1) ถูกความร้อนจาก Jet ด้านเดียว

2) หรือโมลไม่หมุนทำให้ความร้อนจาก Jet

     เป่าไม่ทั่วเกิดการดึงตัว

3) ลมเป่าช่วง Transfer ออกจาก Mould แรงเกินไป

    ทำให้ขอบจานเผยอขึ้น

4) Clay Pad ไม่ตรง Certer

5) Dryer Chamber ความร้อนไม่เพียงพอ

อื่นๆ ดูตามสภาพ