กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: ทางธนาคารถือว่าทั้งสองตลาดแยก
Chaniet181  |  23 ตค 61 - 17:49:39  


ผู้ใช้เงินกู้ที่ลงทะเบียนมี 7,749 คน, เงินกู้ 16.7 พันล้านวอน 

ทางธนาคารถือว่าทั้งสองตลาดแยกกันในความเป็นจริง การตัดสินจากจํานวนเงินกู้(4.490,000คน) ที่อยู่ในสถาบันการเงินที่ผิดกฎหมายและเงินกู้(6ล้านล้านวอน) 
เงินกู้ในตลาดการเงินของบริษั 사설토토 ทมีความหลากหลายของ 10~120% ต่อปี 

ยอดขายของผู้ใช้งานที่มีจํานวนมากกว่า 66% ต่อปีเป็น 2.0% ของผู้ใช้งานทั้งหมด จากอัตราแลกเปลี่ยนของพลเมืองไปทั้งหมด คาดว่าจะมี 10,000 คน นี่เป็นข้อห้ามที่เป็นไปไม่ได้ที่ทางตลาดปล่อยกู้จดทะเบียน 
ตอบกระทู้