กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: กระทู้น่าสนใจ
Chaniet181  |  23 ตค 61 - 17:48:50  
จากผลการสํารวจพบว่าจํานวนเงินที่กู้ยืมของตลาดการเงินผิดกฎหมายคิดเป็น 6.8 ล้านล้านวอนในตอนท้ายของปีที่ผ่านมา ผู้ใช้อยู่ที่1.3% ของทั้งประเทศรวมกันถึง519,000คน  토토사이트

รวมถึงผู้ให้กู้ยืมลงทะเบียนด้วย ทั้งหมดมี 124,000 คน, 235 พันล้านวอน 

ผู้ใช้เงินกู้ที่ลงทะเบียนมี 7,749 คน, เงินกู้ 16.7 พันล้านวอน 

ทางธนาคารถือว่าทั้งสองตลาดแยกกันในความเป็นจริง การตัดสินจากจํานวนเงินกู้(4.490,000คน) ที่อยู่ในสถาบันการเงินที่ผิดกฎหมายและเงินกู้(6ล้านล้านวอน) 
ตอบกระทู้