กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: มันเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้ตร
Chaniet181  |  23 ตค 61 - 17:48:08  

มันเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้ตรวจสอบรูปแบบตลาดการเงินที่ผิดกฎหมาย รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์จริงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยพิจารณาจากผลการสํารวจตัวอย่างสําหรับผู้ใหญ่50คนในปลายปีก่อน  스포츠토토사이트

จากผลการสํารวจพบว่าจํานวนเงินที่กู้ยืมของตลาดการเงินผิดกฎหมายคิดเป็น 6.8 ล้านล้านวอนในตอนท้ายของปีที่ผ่านมา ผู้ใช้อยู่ที่1.3% ของทั้งประเทศรวมกันถึง519,000คน 
ตอบกระทู้