กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: มีการสันนิษฐานว่านักข่าวพัคยง
Chaniet181  |  23 ตค 61 - 17:45:41  
มีการสันนิษฐานว่านักข่าวพัคยง=องค์การสหประชาชาติ\'s = ผู้กู้ยืมเงินในตลาดการเงินผิดกฎหมาย 전화배팅 ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่จดทะเบียนหรือหนี้สินที่ไม่ได้รับ คือ 52 ล้านคน 

พวกเขาได้ดําเนินการสอบสวนว่าเงินกู้ประมาณ 7 ล้านล้านวอนเกาหลีมีการเพิ่มขึ้นอย่างผิดกฎหมาย และคาดว่ามีการคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการการเงินประกาศผลการสํารวจการเงินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในวันที่ 23 
ตอบกระทู้