กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
กลับไป Webboard
  TOPIC: จำหน่ายเครื่อง Dilatometer, Heating Microscope, Rheometer, Thermal Analyzer ยี่ห้อ TA Instruments
  |  09 มิย 57 - 11:16:56  
บริษัท RI Technologies  เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของยี่ห้อ TA Instruments ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการวิเคราะห์ทางความร้อน คุณสมบัติทางกายภาพเชิงอุณหภูมิ คุณสมบัติการไหลของวัสดุ

 สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่

1. เครื่อง Dilatometer ใช้สำหรับการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน เช่น

 - ความไม่สัมพันธ์กันระหว่างเนื้อดินกับสีเคลือบทำให้เกิดการรานตัวของเคลือบ (crazing) การร่อนตัวของเคลือบ (Peeling)

สำหรับเครื่อง Dilatometer ยี่ห้อ TA Instruments (Bahr) นั้นมีหลายรุ่น ทั้งแบบสามารถใส่ชิ้นงานตัวอย่างเดียว และ ใส่ชิ้นงานตัวอย่างสองชิ้น  มีย่านอุณหภูมิการใช้งาน ตั้งแต่ -160 ถึง 2300 C (สำหรับรุ่น DIL 802) มี length resolution 4 nm (สำหรับรุ่น DIL803)

2. เครื่อง Heating Microscope ยี่ห้อ TA Instruments (ESS) สำหรับการหาอุณหภูมิที่เคลือบเริ่มมีการหลอมตัวเรียกว่า จุดอ่อนตัว (Softening Point) ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการกำหนดสูตรเนื้อดิน สูตรเคลือบ ตารางการเผาผลิตภัณฑ์

สำหรับลุกค้าที่กำลังมองหาเครื่องมือดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อผมได้ตามข้างล่างนี้ครับ

คุณซัรอีย์ บารุ (อี้)
ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
080-500-0612
sarnii@ri.co.th

ตอบกระทู้