กระเบื้องแสงรุ้งกลาสโมเสค
Pakarung - Think Ceramic Think Pakarung
ซิเบลโก้ มิเนอร์รัลส์ จัดหาแร่คุณภาพสำหรับอุุตสาหกรรมเซรามิคส์
Ferro
Keramat
MS Industrial Supplies
Ceramics R Us
รายการอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการทำเซรามิก

ดร. คชินท์ สายอินทวงศ์

รายการอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับการทำเซรามิก

ขั้นตอน รายละเอียด, Specification Supplier Estimate price
การเตรียมเนื้อดิน
- ชุดกวนน้ำดิน Motor ขนาด < 2 HP รอบที่ใช้ ~200-400 rpm เพชรเกษม, วันนำ หรือสามารถสั่งทำได้ทั่วไป 15,000-25,000
- ถังเก็บน้ำสลิป วัสดุเป็น Plastic หรือ Stainless ขนาด 50 ลิตร ทั่วไป Plastic 2000
Stainless 10000
- เนื้อดินสำเร็จรูป เนื้อดินStone ware, Earthen ware Compound clay, IMD, ซินฟา Stone ware 5.5 bath/kg
Earthen ware 5.8-6.2 bath/kg
การเตรียมสีเคลือบ
- วัตถุดิบสำหรับสีเคลือบ
- สีเคลือบสำเร็จ
- รางบดน้ำเคลือบ
- หม้อบดเนื้อPorcelainพร้อมลูกบด
- ถังเก็บวัตถุดิบ
Motor ขนาด 0.5-1 HP ขนาด 500g
และ 1 kg
เพชรเกษม, วันนำ Compound clay,
Ceramic R Us
10,000-15,000
500g 1,500
1kg 2,500
การเคลือบ
- หัว Spray gun หัวNozzle diameter2-4 mm หาซื้อได้ทั่วไปตามร้าน Tools & Machinery 600-2,000 (ขึ้นกับคุณภาพ)
- Spray booth ตู้พร้อมBlower ดูดฝุ่น ริซท์ เซรามิก, สั่งทำ 30,000-50,000
- Air pump ขนาด0.5-1 HP หาซื้อได้ทั่วไปตามร้าน Tools & Machinery 2,000-5,000
(ขึ้นกับขนาดของถังเก็บลม)
- ถังเก็บสีเคลือบ ถังพลาสติกขนาดต่างๆ
การเผา
- เตาGas พร้อมชุดThermo couple เตาขนาด1แผ่น Inter kiln, Rich ceramic, TI Ceramic 40,000-60,000
(เตาFiber)รายการวัตถุสำหรับสีเคลือบ

รายการ Supplier Average price
K-Na feldspar IMD,Sebelco,ปฐมวัฒน์, ธนวัฒน์, The spar mining, พิพัฒน์กร, Ceraminas, Cermas 3 bath/kg
BaCO3 อัมรินทร์,ดีดี อินเตอร์แมค,CRU, , เคมมิน, ปะการัง 13 bath/kg
CaCO3 อัมรินทร์, CRU, ทิพย์เคมี, สุรินทร์ออมย่า, ศิลาเพิ่มพูน 1 bath/kg
ZnO อุทิศเอนเตอร์ไพรส์, ท็อปไฟล์ท, เคมมิน, CRU, อัมรินทร์, ปะการัง 140 bath/kg
Kaolin Sebelco, IMD, Siam fine clay, Imerys, สยามมิเนอร์รัล 2.5 bath/kg
Cr2O3 CRU, อัมรินทร์, เซอร์นิค, , เคมมิน, ปะการัง 115 bath/kg
NiO CRU, เคมมิน, ปะการัง 1,180 bath/kg
MnO2 CRU, เซอร์นิค, เคมมิน, ปะการัง 20-35 bath/kg
Fe2O3 CRU, อัมรินทร์, เคมมิน, ปะการัง 15-60 bath/kg
CuO CRU,เคมมิน, ปะการัง 290 bath/kg
CoO CRU, อัมรินทร์, ปะการัง 1,800 bath/kg
Al2O3 CRU, อัมรินทร์, ล็อกซเล่ย์, ปะการัง 28-35 bath/kg
SiO2 IMD,Sebelco, Imerys 2.50-3 Bath/kg
Dolomite CRU, ดีดี อินเตอร์แมค, สถิตย์ชัยอุตสาหกรรม, เซอร์นิค 2-3.5 Bath/kg
TiO2 CRU,เคมมิน, ปะการัง 120 Bath/kg
Talcum CRU 12 Bath/kg
Wollastonite CRU 9 Bath/kg
NH4VO3 ปะการัง